(10.12.2000)

SÄÄKSMÄEN
SAVUTSääksmäen Savut ry. perustettiin Visavuoressa 18.6.1984. Johtokunnan muodostavat Riitta Kuronen (puheenjohtaja), Lippe Suomalainen (varapuheenjohtaja), Maija-Liisa Pajunen (rahastonhoitaja) ja Marja Johansson (sihteeri), sekä varajäsenet Paula Niemelä, Tiina Alftan, Lilli Earl ja Outi Kolu. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää kotiseutuhenkeä ja edistää yhteistoimintaa paikkakunnan eri laitosten, yhdistysten sekä paikallisten asukkaiden keskuudessa.

Alicenpäivän laulajaiset Visavuoren laitureilla on järjestetty 17 kertaa. Juontaja-säestäjinä ovat olleet Seppo Hovi, Reino Markkula, Eero Sinikannel, Seppo Soittila, Erkki Liikanen ja Aimo Kokkola.

Visavuoressa järjestettyjen tilaisuuksien tuotolla on lahjoitettu sakraaliurut Visavuoren uuteen atelieriin, ja museoalueelle Emil Wikströmin pronssinen Väinämöispatsas "Ain' yhä ajattelevi". Wikströmin "Kokko, hauki ja Ilmarinen"-pronssiveistos on lahjoitettu Toijalan kaupungille, Päivölän Kansanopistolle ja Visavuoreen.
Myös Valkeakosken Nappulaliigaa, Toijalan VPK:n soittokuntaa, Valkeakosken Kyläpaikkaa ja Yön Usvan Tuki ry:tä on muistettu.


Sääksmäen Savut: Riitta Kuronen, Marja Johansson, Lippe Suomalainen ja Maija-Liisa Pajunen
Toimintavuosien aikana Sääksmäen Savut ry. on järjestänyt useita kirkkokonsertteja Sääksmäen ja Valkeakosken kirkoissa. Konserttien tuotoilla on lahjoitettu piano Sääksmäen vanhainkotiin, perustettu stipendirahastot Ritvalan ja Metsäkansan Nuorisoseuroille, muistettu Sääksmäen-Valkeakosken Sotaveteraaneja, Sääksmäen-Valkeakosken Sotainvalideja, Valkeakosken Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:tä ja Rantoon nuorisoseuraa. Lisäksi Sääksmäen Savut ry. on järjestänyt teatteri-iltamat Kelhin maamiesseurantalolla, sekä ohjelmallisen iltapäivän "Ei savua ilman tulta" Toijalan monitoimihallissa. Nahkialan lammen rannalla Toijalassa on sekä Seppo Soittilan että Toijalan VPK:n soittokunnan johdolla pidetty neljä yhteislaulutilaisuutta, joiden tuotot on lahjoitettu Arvo Ylppö -rahastoon ja Toijalan Sotaveteraaneille. Tunnelmallisia kynttiläkonsertteja on järjestetty monena joulunalusaikana Visavuoren atelieerissa.