(9.5.00)

SÄÄKSMÄKI

UHRIKIVET ja KIVIPIIRROKSET

Cup-marked stones & stone carvings


Vanhat hakamaat pylväskatajineen ovat tyypillisiä Sääksmäen maisemassa. Kuva Saaren muinaismuistoalueelta.
Sääksmäen ikivanhasta asutuksesta ja henkisestä elämästä kertovat ne lukemattomat kalmistot, joita on varsinkin pitäjän vanhimmissa osissa, Kirkonpuolen "Rapolan-Voipaalan-Pappilan" muinaismuistoalueella ja Ritvalassa, sekä Saarioispuolella etenkin Päivölän-Saaren-Hiittiän rikkaalla alueella. Näihin kalmistoihin liittyy usein uhrikiviä sekä kivipiirroksia.

Uhrikivet tunnistaa pyöreistä kuppimaisista syvennyksistä, joiden läpimitta on n. 5-8 cm ja syvyys 1 cm paikkeilla. Joissakin kivissä uhrikuoppia on vain muutama, toisissa useita kymmeniä. Yleisesti arvellaan, että uhrikivet olisivat läntisen kulttuurivirtauksen merkkejä. Niiden ikää on vaikea arvioida, mutta se tiedetään että niitä on käytetty vanhan perinteen mukaisesti jopa vielä 1800-luvun lopulla. Silloin ne liittyivät sairauksien parantamiseen tai kevättaikoihin. Alkuperäisempi käyttötarkoitus on varmaankin ollut - ehkä myöhäisempien kevään hedelmällisyys- ja syksyn teurastusriittien ohella - vainajien muistaminen. On jopa oletettu, että itse uhrikuopan valmistaminen olisi ollut olennainen osa riittiä.
Kirkonpuolella uhrikiviä on jäljellä ilmeisesti vain kolme, joista komein on keskellä Kirkkovainiota. Sen ympärillä on jälkiä asutuksesta ja mm. pajatoiminnasta. Sen sijaan Saarioispuolelta uhrikiviä tunnetaan lähemmäs parisen kymmentä. Saaren kylän tienoot näyttävätkin olevan esikristillisen riitin varsinaista keskeisaluetta. Alueen historiasta tarkemmin: katso Päivölä.
Uhrikivi Saaresta
Uhrikivi Saaren hakamaalta.
Foto Kari Rydman
.


Ympyräkuvio SaarestaKun A.M.Tallgren kirjoitti uhrikivistä (Suomen esihistorialliset ja ajaltaan epämääräiset kiinteät muinaisjäännökset, Suomen Muinaismuistoyhdistys, Helsinki 1918), Suomesta oli löydetty vasta 20 kuppikiveä, eli vain vähän enemmän kuin niitä pelkästään Sääksmäessä nykyisen tietämyksen mukaan on. Esitettyään monia niihin liittyviä perinteitä ja tietoja, hän lopettaa artikkelinsa näin:
"On huomautettu, että ne uhrikivistä, jotka ovat tehdyt esihistoriallisten hautojen läheisyydessä oleviin kiviin tai dolmeneihin ovat tehdyt ruuan tai juoman asettamiseksi vainajille [...]. Toisissa tapauksissa on uhrikivillä, milloin ne eivät ole hautojen yhteydessä, lähinnä ehkä jonkinlaisen alttarin luonne [...]. Ruotsin pronssikauden kalliopiirroksissa on niitä usein yhdessä muitten uskonnollisten merkkien [...] kanssa."
Tallgrenin esitys tuntuu tämän hetken kokemusten mukaan hyvinkin perustellulta. Eräät uhrikivet näyttävät olevan kaukana kalmistoista, toiset hyvinkin "alttarikivien" luontoisia. Ja kolmanneksi: sekä kalmistoista, joistakin kuppikivistä, että ehkä niiden ulkopuoleltakin on löydettävissä monia erilaatuisia (ja arvatenkin eri-ikäisiä) kivi- ja kalliopiirroksia.
Yllä vasemmalla: kivipiirros Saaren muinaismuistoalueelta. Ympyrä on eräs yleisimmistä kaiverretuista kuvioista kalmistojen tienoilla. Se on helposti tulkittavissa 'auringoksi', mutta sillä voi tietysti olla muitakin symbolisia merkityksiä. Muita symboleja ovat esim. ristit (tulkittavissa vaikkapa uskonnonvaihdon aikaisen kysymyksenasettelun kautta), mahdollisesti myös vesilinnut jne. (Löytäjä Eila Jakovuori, kuva Kari Rydman)

Laivankuva PappilastaOikealla laivan kuva mastoineen Sääksmäen pappilan viereltä, kaiverrettu kallionhuipun ehjään kohtaan (leveys n. 32 cm, löytäjä E.Jakovuori, kuva K.Rydman). Piirros muistuttaa joitakin viikinkiaikaisia laivankuvia, mutta myös myöhempää nk. koggia. Kuvan vierellä arvatenkin vanhempi "tikku-ukkomainen" shamaanin- tai päällikönkuva kolmiomaisine päineen, kolmine sarvineen, ojennettuine käsineen jne. - Laivankuvan kaltaisia piirroksia löytyy muualtakin Sääksmäestä; jotkin mastottomat niistä olisivat tulkittavissa "vesilinnuiksi".

Sääksmäen pappila on ollut paikallaan "ikimuistoisista ajoista", ja sen mäkeä on pidetty ylimuistoisena palvontapaikkana.


Kari RydmanTämä sivu on vielä kesken. Valitan
This page is still under construction. Sorry.